Zahrada slézové barvy

Autor : Branko Ćopić

Překlad : Milada Černá

Vydavatel : Luka Praha

Generální partner : SLOT Game, a.d. Aida i Milutin Perić

Branko Ćopić (1915-1984) je součástí zlaté pokladnice bosenskohercegovské, srbské a jugoslávské literatury. Narodil se 1. ledna 1915 ve vesnici Hašani pod horou Grmeč. Základní školu vystudoval ve svém rodišti, gymnázium pak v Bihaći a v dalších studiích pokračoval i v Banja Luce a Sarajevu. V roce 1940 vystudoval na Filozofické fakultě v Bělehradě.

Jeho první přečtena knížka byla „Miguel de Cervantes“, kterou, někde v třetí třídě, koupil od své učitelky. V té knížce byl popsán život proslulého španělského spisovatele Cervantese, spolu s několika úryvků z jeho románu „Don Quijote“. Další knížky byly „Dobrodružství jednoho vlka“, pak „Dobrodružství jedné želvy“.

 

V roce 1928 jako čtrnáctiletý chlapec vydal svoje první dílo v časopisu pro mládež „Venac“ („Věnec“).

 

Už jako student byl oceněn od literární kritiky za svou činnost jako nadaný spisovatel. 1939. dostal cenu „Milan Rakić“. V předvečer druhé světové války byl v studentském bataliónu v Mariboru. Během Dubnové války se, se skupinou svých kamarádů, snažili bránit proti nepřátelům u města Mrkonjić Grad. Vrátil se potom do rodiště, a na začátku povstání se připojil k řadám povstalců. Mezi nimi zůstal během celého národně osvobozeneckého boje. Po celou dobu války byl válečný dopisovatel, spolu se svým přítelem a kmotrem, spisovatelem Skenderem Kulenovićem.

Po válce, nějakou dobu byl redaktorem bělehradských novin pro děti, a pak se začal profesionálně zabývat literaturou. Je považován za jednoho z největších spisovatelů pro děti v Jugoslávii.

Literární práce Branka Ćopiće, kterými jsou jak povídky, tak i rozsáhlé romány, se zabývají hlavně vesnickým životem z oblasti, ze které pocházel; mentalitou místních lidí a jejich problémy. Kromě toho psal také satirická díla. Za svůj přínos jugoslávské literatuře získal Ćopić i některá ocenění; jak cenu AVNOJ-e, tak i Njegošovu cenu. Je nositelem pamětní medaile „Partizanska spomenica 1941“, a jiných vysokých vyznamenání.

Zahrada slézové barvy

495,00 KčCena